ไอร์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์

1. ทุน Third Level Scholarship
รายละเอียดทุน:
เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรโดย Department of Education and Science เพื่อผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ โดยจะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเป็นลำดับต้น

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

มูลค่าทุน: ขึ้นกับประเภททุนที่ได้รับ

คุณสมบัติ/เงื่อนไข:????????????????
- ผู้สมัครเข้ารับพิจารณาทุนต้องผ่านการศึกษาจากโรงเรียนที่ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน (non-paying recognized school) และผ่านการเข้าร่วม Leaving Certificate Programme ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษา และรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว๋บไซต์ด้านล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.education.ie

2. ทุน Overseas Research Students Award Scheme (ORSAS)
รายละเอียดทุน: เป็นทุนสำหรับการทำวิจัยระดับสูงแบบเต็มเวลา ให้กับผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยใน ไอร์แลนด์เหนือระดับปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ The Queen’s University of Belfast และ University of Ulster

ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก (หรือ ปริญญาโท/เอก ด้านการวิจัย)

มูลค่าทุน: ขึ้นกับประเภททุนที่ได้รับ

คุณสมบัติ/เงื่อนไข: กำลังศึกษา/ประสงค์ที่จะศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม????????????
http://www.orsas.ac.uk/ni/

3. ทุน PhD Opportunities from ICGEE
รายละเอียดทุน: เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรจาก The International Centre for Graduate Education in Micro- and Nano- Engineering (UCGEE) เพื่อให้ผู้ทำการวิจัยด้าน Micro- and Nano- Engineering

ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

มูลค่าทุน: ค่าเล่าเรียน/ ค่ากินอยู่/ ค่าเดินทาง

คุณสมบัติ/เงื่อนไข: กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1? หรือ 2 ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ อันได้แก่ Athlone Institute of Technology (AIT),Cork Institute of Technology (CIT),Dublin Institute of Technology (DIT),National University of Ireland Galway (NUIG),Trinity College Dublin (TCD),University College Cork (UCC),University College Dublin (UCD),University of Limerick (UL)

รายละเอียดเพิ่มเติม????????????
http://www.icgee.ie
http://scitechscholarships.blogspot.com/search/label/Ireland