นอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์

ทุน Quota Scheme

รายละเอียดทุน: เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรโดย Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาจากประเทศ กำลังพัฒนา อันได้แก่ ประเทศจาก South-, Central-, East- Europe และ Central-Asia โดยจัดสรรให้ทั้งหมด 1,100 หน่วยทุน

ระดับการศึกษา: ปริญญาโท/เอก (รวมถึง Professional Studies ด้วย)

มูลค่าทุน:? ทุนเต็มจำนวน โดยได้รับเงินทุนเทียบเท่ากับนักเรียนชาวนอร์เวย์

คุณสมบัติ?????????????????????????????
- ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี ก่อนวันเดินทาง
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และต้องได้รับการศึกษาอย่างต่ำสองปี ในระดับการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) จากประเทศบ้านเกิดของตน
?- มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500/500 (computer-based: 170) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 (computer-based: 6.0)
?- หากศึกษาเป็นภาษานอร์เวย์ ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบ Bergenstest ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ Norwegian Language Course Level 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ E หรือ ต้องได้รับการศึกษาระดับมัธยม โดยได้ผลการสอบวิชาภาษานอร์เวย์ ไม่ต่ำกว่าระดับ 2

เงื่อนไข: ทุนการศึกษาจะแบ่งเป็น ร้อยละ 30 เป็นทุนให้เปล่า และร้อยละ 70 เป็นเงินทุนให้กู้ยืม (loan) แต่ทั้งนี้ หากผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาและกลับไปทำงานในประเทศ บ้านเกิดของตน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นในการชำระคืนเงินจำนวนดังกล่าว

ขั้นตอน: ผู้สนใจต้องดำเนินการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่ ประสงค์จะเข้าศึกษา และยื่นขอทุนผ่านทางสถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ หน่วยทุน Quota Scheme จะปิดรับสมัครภายในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี และจะแจ้งผลการพิจารณาในวันที่ 15 เมษายน

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://siu.no/en/Programme-overview/Quota-Scheme

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุน:

State Universities:?
Norwegian University of Life Sciences (UMB)?
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)?
University of Bergen (UiB)?
University of Oslo (UiO)?
University of Stavanger (UiS)?
University of Troms? (UiT)

State University Colleges:?
Agder University College?
Akershus University College?
Bergen University College?
Bod? University College?
Buskerud University College?
Finnmark University College?
Gj?vik University College?
Harstad University College?
Hedmark University College?
Lillehammer University College?
Molde University College?
Narvik University College?
Nord-Tr?ndelag University College?
Oslo University College?
Sami University College?
Sogn and Fjordane University College?
Stord/Haugesund University College?
S?r-Tr?ndelag University College?
Telemark University College?
Troms? University College?
Vestfold University College?
Volda University College?
?stfold University College?
Aalesund University College

State National Academies of the Arts:?
Bergen National Academy of the Arts (KHIB)?
Oslo National Academy of the Arts (KHIO)

State Specialised University Institutions:?
MF Norwegian School of Theology?
Norwegian Academy of Music (NMH)?
Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH)?
The Norwegian School of Veterinary Science?
The Norwegian School of Sport Sciences (NIH)?
The Oslo School of Architecture and Design (AHO)

Private Institutions of Higher Education:?
Barratt Due Institute of Music?
BI Norwegian School of Management?
The Norwegian College of Eurytmy?
Bergen Deaconess University College?
The School of Mission and Theology?
Norwegian Teacher Academy?Queen Maud’s College?
Diakonhjemmet University College Rogaland?
The Rudolf Steiner College of Education

?

?

สามารถค้นหาทุนเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinnorway.no/sn/Tuition-Scholarships/Scholarships